India bölcsessége a Védák. Mik azok a Védák?

Posted on

Ismét egy érdekes témára akadtam. Mik azok a Védák? Honnan ered? Íme!

 

A Védák India legrégibb irodalmi emlékei, szent könyvei a hagyomány alapján az univerzum ősi bölcsessége.

könyvA véda szó szanszkrit, és azt jelenti, tudás, eredeti tudás. A Védák ősi és tudományos tudás, ami a tanítványi láncon keresztül jutott el hozzánk, állítólag  a teremtés ideje óta. A modern tudománytól eltérően, az idővel nem változik meg,örök.

A Védák tanításai és tanácsa segítséget ad és megoldást életünk és a társadalom problémáira.
Sokan úgy hiszik, hogy a Védák öröktől fogva léteztek. A hagyományok egy része Brahmához köti, aki a világ teremtésekor nyilatkoztatta ki e szent szöveget.
A Védák keletkezését több tudós i.e.4000 és 6000 közötti időpontra teszi, azonban ma már elfogadottabb álláspont Max Mülleré, aki a legrégibb Véda-részeket i.e 1000 körüli időpontra datálja.
A Védák mai formájukban négy fő részből állnak.
A Rigvéda-szamhita himnuszokat, a Jadzsurvéda áldozóigéket, a Számavéda ősi dallamokat, míg az Atharvavéda főként varázsigéket foglal magába.
Legősibb közülük az 1028 himnuszból álló Rigvéda, amely valószínűleg a Kr. e. 1000–800 közötti időszakban keletkezett. Ősi memorizációs technikákra támaszkodva e szövegek évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Sőt, mivel rituális értéke csak az apáról-fiúra, mesterről-tanítványra élőszóban áthagyományozott szövegnek volt, azért még az írás megjelenése (Kr. e. VII. sz.) után is, egészen a legutóbbi időkig (azaz majdnem háromezer éven keresztül), szinte kizárólag szájról szájra őrződtek meg e szövegek. A himnuszok és imák az istenekhez szólnak, többek között az ősi Áditjákhoz (Varunához, Mitrához és Arjamanhoz), Agnihoz, Indrához, a Mennyhez és a Földhöz, a Naphoz, a Szélhez s még számos istenhez.
A himnuszok körülbelül negyedét Indra istennek szentelték.
E gyűjteményekhez később a papok további részeket, úgynevezett áranyjaka-, brahmana- és upanisad-szövegeket csatoltak.
A Védák részét képezi többek közt a Mahábhárata ,amelynek egy része a Bhagavad-gíta, a Rámájana és a Bhágavatam is.

Érdekességképpen megjegyzem hogy  „különböző bolygórendszerek lakói” „égi járműveik” és egyéb furcsa dolgok is fellelhetőek benne a legtermészetesebb módon leírva.
Mégsem olyan a világunk mit ahogyan mi látjuk ?

Idézetek a könyvből

Srimad Bhagavatam (Bhagavata-Purána)

Ó, ti nagy bölcsek, ti az univerzum különböző részeiről jöttetek és nagy jóságotokban itt összegyűltetek…
(1. ének, 19. fejezet, 23. vers)
…és a különböző bolygórendszerek lakói, azaz Gandharvák, Apsarák, Yaksák, Bhutaganák, Uragák, Pasuk, Piták, Siddhák, Vidyadharák és Caranák és az élőlények különböző fajtái…
(2, 6, 13-16.)
Kedves fiam, Narada, tudd meg tőlem, hogy hét alacsonyabb bolygórendszer van a tizennégy között…
(2, 5, 40.)
A Vaikuntha bolygón sok olyan erdő van, amelyek boldogságot nyújtanak. Az erdők fái kívánságfák, és minden évszakban roskadoznak a virágok és a gyümölcsök alatt…
(3, 15, 16.)
A Vaikuntha bolygó lakói feleségük és társaik kíséretében utaznak égi járműveiken, uruk tetteit és jellemét örök énekszóval dicsérik…

forrás :  Szabad elme

 

A cikk érdekességképpen készült, ha érdekesnek találtad, de kevésnek tartod keress rá!
Tetszett a bejegyzés? Legyél te az első aki kedveli és megosztja !

forrás: Wikipédia