Vénusz projekt.Ismered ?

Ismét egy kis érdekesség… Vénusz projekt az elmélet Jacque Fresco szerint a szegénységet, a bűnözést, a korrupciót és a háborút a mai világ profitorientált gazdasági rendszeréből fakadó hiány okozza. Érvelése szerint a profit-motívum elfojtja a társadalmilag megtérülő technológia fejlődését. Fresco állítja, hogy ha a technológiai Read More …

Abraham Maslow motivációs szükséglethierarchiája. Hallottál róla ?

Az ember szükségletek Maslow-féle piramisa .Te a piramis melyik foka felé tartasz ? Ismét egy érdekes dologra akadtam. Abraham Maslow a humanisztikus pszichológiával foglalkozott. 1950-es években dolgozta ki a szükségletelméletét ez a Maslow-piramis vagy Maslow-szükséglethierarchia. Ez az elmélet az elmúlt időkben a motivációkutatás egyik alaptételévé vált. Read More …